Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

7.koncert Kruhu přátel hudby byl pro náhlé onemocnění violoncellistky M. Fukačové nahrazen jiným programem.

Dramaturgyni Haně Fialové se podařilo velmi rychle získat na daný termín 19. března 2019 pro violoncellový recitál významné a tím i velmi zaneprázdněné umělce – violoncellistu Jiřího Bártu  s klavíristkou Terezií Fialovou.    A dá se říci, že tento večer patřil k vrcholům letošní sezóny v oblasti komorních koncertů v Plzni.

S velkým soustředěním a naprostou suverenitou přednesl J. Bárta Bachovu Suitu č.3 D dur, BWV 1009 pro sólové violoncello na zvukově plně vyváženém nástroji Gagliano z roku 1785. Své umění a smysl pro stylovost pak prokázal v dalším velkém díle světové komorní literatury, silně emocionálě vyznělé Sonátě d moll, op. 40 pro violoncello a klavír Dmitrije Šostakoviče. V souhře a uměleckém výraze mu klavíristka výborně konvenovala. Na závěr koncertu přednesli oba umělci další hudební skvost, Beethovenovu Sonátu č.3 A dur ,op.69.

Krásný večer ocenilo publikum vřelým potleskem a vynutilo si dva přídavky, zazněla ještě Saint Seansova Labuť a  část sólové violoncellové Svity J. S. Bacha.

Jana Tomažičová

Zveřejněno: 2. 4. 2019