Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Úspěšný Koncert Západočeského hudebního centra v rámci Smetanovských dnů “Napříč generacemi”

V rámci Smetanovských dnů proběhl 11. března 2019 již tradiční Koncert Západočeského hudebního centra „Napříč generacemi“. V prostorách Velkého studia Českého rozhlasu Plzeň zazněl Dvojkoncert pro flétnu, klavír a smyčcový kvartet Jana Slimáčka, po kterém následovala Pexidrova Sonáta pro violoncello a klavír, Špíralova suita pro kytaru a flétnu nazvaná Pavučiny, Samiecova Sonáta pro akordeon No.1 “da chiesa” a Bezděkova Sonáta pro violoncello a klavír č.1.

1)

1) DSC_0012_11

2)

2) DSC_0026_11

3)

3) DSC_0019_11_up

Na fotu č. 1 interpreti (zleva): Martin Kos-housle, Štěpán Kos-klavír, Petra Brabcová-flétna, Josef Fiala-viola, Martin Kaplan-housle a Hana Vítková-violoncello

Na fotu č. 2 interpreti (zleva): Martin Cába-kytara, Jarmila Vlachová-akordeon, Eliška Bošková-flétna, Petr Novák - klavír a Petr Nouzovský- violoncello

Na fotu č. 3 skladatelé (zleva) : Václav B. Špíral, Pavel Samiec, Jiří Bezděk, Karel Pexidr a Jan Slimáček

Úspěšný koncert se konal ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií a Nadací Karla Pexidra
za podpory Města Plzně a Plzeňského kraje.

Text a foto Eva Hubatová

Zveřejněno: 16. 3. 2019