Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

PODROBNOSTI ABONENTNÍHO KONCERTU

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Česká píseň, sólisté DJKT, Komorní orchestr, diriguje Vojtěch Jouza

11. 12. 2019, 19:30 hod

kostel Českobratrské církve evangelické, Němejcova 2,. Jižní předměstí

Smíšený pěvecký sbor Česká píseň existujejiž více než šedesát let. Tento sbor, založenýv r. 1954 významným českým skladatelemZdeňkem Lukášem, prošel do dnešních dnůřadou změn. Ale ať se měnily vnější podmínky(politická, společenská a kulturní situace),či podmínky vnitřní (složení členů sboru,vedení sbormistrů), Česká píseň si od prvníchlet své činnosti až po současnost dokázalazachovat svoji uměleckou úroveň. Dodnes patřík nejlepším hudebním tělesům západníchČech a je pravidelným účastníkem významnýchakcí města Plzně a Plzeňského kraje.Vedle lidové hudby se sbor od počátku věnujetaké soudobé hudbě, zčásti přímo sborovétvorbě Zdeňka Lukáše. Vždy také intenzivně spolupracoval s Československým rozhlasem Plzeň. Již od svéhozaložení se Česká píseň těšila nejen přízni publika, ale také odborné veřejnosti. Zásluhou výborného vedeníZ. Lukáše si sbor do začátku 60. let dokázal vytvořit pověst amatérského tělesa prvotřídní úrovně. To takédokazoval na četných koncertech a vystoupeních na festivalech a soutěžích.

Svůj potenciál a entuziasmus dokázala Česká píseň využít i po otevření hranic navázáním kontaktů sezahraničními sbory a účastí na významných festivalech. Pravidelnými se staly také výjezdy na koncerty pozemích Evropy – Německu, Holansku, Itálii či Francii. V roce 2007 navázal sbor spolupráci s pražským sboremEn Arché, jehož sbormistr Vojtěch Jouza se od r. 2009 stal také sbormistrem České písně. V roce 2015přivítal sbor v Plzni smíšený pěvecký sbor Donosti Ereski ze španělského San Sebastianu a v roce 2016uskutečnila Česká píseň turné do Španělska, kde okouzlila publikum Baskicka celkem na pěti koncertech.

Program:

České vánoční písně a koledy, Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční „Hej, mistře“

Sólisté: Andrea Frídová, Jana Piorecká, Tomáš Kořínek, Martin Matoušek

Varhany: Vojtěch Novák

Dirigent: Vojtěch Jouza