Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

PODROBNOSTI ABONENTNÍHO KONCERTU

BAROKNÍ ZRCADLENÍ Věra Bartoníčková, Alena Tichá, Andrea Brožáková - Frídová

22. 10. 2019, 19:30 hod

Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň.

Violoncellistka Věra Bartoníčková vystudovala Konzervatořv Pardubicích ve třídě Josefa Krečmera. Od roku 1997 byla posluchačkouJAMU Brno u Bedřicha Havlíka a ve třídě Václava Horáka.V letech 1999–2001 studovala díky stipendiu Norského vzdělávacíhofondu na Universitě ve Stavangeru u Liv Opdal. Zúčastnilase také mnoha mistrovských kursů, např. u P. Wispelweye, L. Blake,M. Rondina, J. Bárty a dalších. V letech 1997–2002 působilav několika symfonických orchestrech (Stavanger Symphony, TrondheimSymphony Orchestra a další). V této době se zabývala taképoučenou interpretací barokní hudby pod vedením Barbary MarieWilli. Těžištěm její umělecké činnosti byla a je komorní hudba.V roce 2009 stála u zrodu Kutnohorského komorního orchestru,jehož je uměleckou vedoucí. Od roku 2016 spolupracuje s baroknímsouborem Musica ad Gaudium.

Cembalistka Alena Tichá je plzeňská rodačka a v současné době pedagogicky působí na Konzervatoři v Plzni.Zde dříve sama studovala a absolvovala v klavírní třídě J. Durase a cembalové třídě J. Chaloupkové. Ve studiíchhry na cembalo pokračovala na Hudební fakultě AMU v Praze u Z. Růžičkové a své hudební vzdělání prohlubovalana mezinárodních mistrovských kurzech v Zürichu (1987–90), Sommerakademie J. S. Bacha ve Stuttgartu(1987) a na cembalových interpretačních kurzech u profesorky H. Dreyfus ve Francii (1991) a u prof. Sonnleitnerav Praze (1993). Kromě koncertů v České republice koncertovala ve Švýcarsku, Německu, Španělsku a jakosólistka Sukova komorního orchestru v Itálii. Spolupracuje se souborem Musica Bohemica a se svým manželemzaložila soubor Musica ad Gaudium.

Andrea Brožáková-Frídová vystudovala zpěv na Konzervatoři v Plzni a poté absolvovala Akademii múzickýchumění v Praze. Od roku 1993 je členkou opery Divadla J.K.Tyla v Plzni, kde ztvárnila již řadu rolí. K jejímzajímavějším zahraničním vystoupením patří účast na brazilském hudebním festivalu v Riu de Janeiro. V roce2002 zvítězila na mezinárodní pěvecké soutěži Emy Destinnové v Českých Budějovicích. Má velký cit pro interpretacibarokní hudby. V roli Nymfy v Monteverdiho opeře L´Orfeo reprezentovala Divadlo J.K.Tyla na prestižnímhudebním festivalu Musica Bayreuth. Stála při zrodu mezinárodně uznávaného tělesa Collegium 1704.Vystupovala na domácích i zahraničních festivalech – Pražské jaro, Svatováclavský hudební festival, Festivalde Sablé a La Chaise Dieu ve Francii, Festival de Música Sacra de Bilbao ve Španělsku, absolvovala koncertníturné po Islandu.

Program:

H. Purcell, F. Geminiani, M. Marais, C. Ph. E. Bach, C. F. Zelter, L. Boccherini, B. M. Černohorský a V. Frank