Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

PODROBNOSTI ABONENTNÍHO KONCERTU

Prvorepublikové reminiscence Vídeň- Paříž

28. 1. 2019, 19:30 hod

Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň.

2. KONCERT Z CYKLU KRUHU PŘÁTEL HUDBY

- náhradní termín

(ke 100. výročí vzniku Československa) Jan Ostrý - flétna, Silvie Ježková – klavír

 

Skladatelé, jejichž skladby na koncertu zazní, jsou vzájemně provázáni přátelstvími, inspirací, zemí původu nebo zemí dlouhodobého pobytu. První republika, především Praha měla vždy velmi blízko k Vídni i Paříži. Tajemství této jak politické, tak společenské a samozřejmě kulturní sounáležitosti a společného východiska se pokusí navodit výběr skladatelů a jejich skladeb  - C. Debussy, B. Martinů, M. Ravel, G. Fauré, O. Mácha, H. Dutillereux, L. Sluka.