Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

PODROBNOSTI ABONENTNÍHO KONCERTU

Ke 100. výročí vzniku Československa

16. 5. 2018, 19:30 hod

Dům hudby, sál Antonína Dvořáka, Husova 30, Plzeň.

Sojkovo kvarteto
Martin Kos, Martin Kaplan, Josef Fiala,
Hana Vítková A Josef Laszlo (SRN) - klarinet

Sojkovo kvarteto Plzeňzahájilo svoji činnost v roce 1992, kdy se tehdejší studenti hudební fakulty AMU Praha Martin Kos, Martin Kaplan, Petr Žežulkaa Vladislava Ptáková sešli nad opakovaným provedením Smyčcového kvartetu „Obrazy“ skladatelky Jitky Koželuhové.Petra Žežulku na postu violisty záhy vystřídal Josef Fiala, s nímž kvarteto nastudovalo další komorní skladby J.Koželuhové. Činnostkvarteta pak přerušil tragický odchod violoncellistky Vl.Ptákové.Sojkovo kvarteto obnovilo svou činnost v roce 2009, když post violoncellapřevzala Hana Vítková. V Plzni, Praze a Regensburgu společně opakovaněprovedli díla Jiřího Vyšaty, Pavla Samiece a Martina Červinky, studentů skladbyPlzeňské konzervatoře ze třídy Jiřího Bezděka. V roce 2011 nastudovalia provedli kvartetní díla hudebních skladatelů Vladimíra Sommera, VojtěchaMojžíše, Karla Pexidra a premiérovali 1.smyčcový kvartet Jiřího Bezděka.Ve stejném roce hráli také s klavíristou Petrem Novákem v rámci pravidelnýchnedělních dopoledních matiné ve foyeru budovy Divadla J. K. Tyla v Plzni.Sojkovo kvarteto učinkovalo na samostaných koncertech v Regensburgu,Norimberku a Plzni v rámci cyklu koncertů soudobé hudby. Z dalšíchzajímavých akcí je nutno uvést cyklus koncertů „Fascinující svět hudby“,který je zaměřen na provedení významných zřídka uváděných kvartetníchopusů XX.století („Loos a 2. vídeňská škola“, Česká meziválečná moderna),účinkování v cyklu „Almoshof – Plzeň aneb česko – německé hudební setkání“nebo spolupráce s německým klarinetistou Josephem Laszló, profesoremUniversity v Regensburgu – koncerty ve Wörth a .d .Donau, v Regenstaufua na hudebním festivalu 22. Haydnovy slavnosti v Nezdicích.Pokud hledáme české hudební skladatele, kteří by nejlépe reprezentovali český národ, musíme volit Josefa Suka a Antonína Dvořáka.Sukova Meditace na staročeský chorál je projevem silného vlastenectví.Dvořákův smyčcový kvartet G dur op.106 z roku 1895 je posledním kvartetním dílem tohoto skladatele. Kvartetvznikl po Dvořákově návratu z tříletého pobytu v Americe a je absolutním vrcholem kvartetní tvorby i v evropskémměřítku. Koncert je doplněn dílem německého skladatele Johanese Brahmse, blízkého Dvořákova přítele.Jako host vystoupí Josef Laszlo (SRN) — klarinet

Program:Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave op.35aJohannes Brahms: Klarinetový kvintet h-moll op.115Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet G dur op.106