Dům hudby Plzeň  • Kde jsem:

Rozhodnutím vlády se ruší koncert 21.10.2020.

O náhradním termínu jednáme.

23.9.2020, 19:30
ANTONÍN DVOŘÁK – ČECHY VERSUS AMERIKA
Kvarteto Martinů a Jitka Hosprová

21.10.2020, 19:30 !!!ZRUŠENO!!!
JAN JIRASKÝ – KLAVÍRNÍ RECITÁL

18.11.2020, 19:30
JOSEPH HAYDN & ANTONÍN KRAFT - UČITEL A ŽÁK
Dominika Weiss Hošková, Jiří Hošek - violoncello

16. 12. 2020, 19:30
ĎÁBLOVA ELEGIE
Marek Pavelec – housle, Maxim Averkiev - klavír

 

Dům hudbyDům hudby je zcela výjimečný a ojedinělý prostor pro setkávání se s uměním. Celodenní provoz umožňuje jeho využití pro nástrojovou výuku Konzervatoře Plzeň, odpolední čas je vymezen veřejně přístupným koncertům jednotlivých hudebních oddělení, podvečer pak pro besedy, přednášky, či koncerty Základních uměleckých škol. Večerní doba je určena pro koncerty a pořady v sále, veřejnosti přístupné absolventské koncerty, společenská setkání ve foyer, třídy slouží jako zkušebny pro žáky konzervatoře a jejich profesory.V sále Antonína Dvořáka jsou k dispozici klavíry firem Steinway & Sons a Foerster.

sál Antonína DvořákaDům hudby se nachází v městské části obvodu Plzeň 3. Od historického centra města Plzně je vzdálen 10 minut pěší chůze. Leží na spojnici Velkého divadla J.K.Tyla a Centrálního autobusového nádraží. 50 metrů od Domu hudby směrem k centru je zastávka autobusů městské hromadné dopravy a za dalších 100 metrů dojdete na přestupní stanici V sadech Pětatřicátníků., kde je uzel městské hromadné dopravy. To umožňuje návštěvníkům NON STOP spojení se všemi lokalitami města Plzně. Opačným směrem od Domu hudby se po 150 metrech nachází Centrální autobusové nádraží, které poskytuje dopravní služby všem mimoplzeňským návštěvníkům.

 

HISTORIE DOMU HUDBY

Mnoho let řešilo ředitelství Konzervatoře Plzeň nedostatečný a tak potřebný prostor pro moderní výuku a především velmi naléhavou potřebu vlastního komorního koncertního sálu. Hledalo vhodnou budovu, která je v majetku Plzeňského kraje a je vhodná pro potřebnou úpravu. Dům v Husově ulici číslo 30, v němž sídlila Střední škola informatiky a finančních služeb, byl napadený dřevomorkou, a proto se škola musela vystěhovat do nového objektu. Budova v Husově ulici 30 zůstala prázdná a určená pro nutnou generální rekonstrukci.

A tak v roce 2002 nechala zpracovat Konzervatoř Plzeň projekt na rekonstrukci tohoto domu. Veškeré finanční náklady nesl Plzeňský kraj jako zřizovatel Konzervatoře Plzeň, dalším důležitým finančním zdrojem byl Evropský fond pro regionální rozvoj ROP Jihozápad.

První projekt generální rekonstrukce zpracovaly firmy Facility Management Consulting a firma Apart. Později se do projektové dokumentace zapojila i firma Atelier M1 v čele s architektem Pavlem Jobou, která celý projekt částečně přepracovala a dokončila též projekt akustiky a interiéru. Zadání bylo vytvořit projekt pro moderní komorní koncertní sál se špičkovou akustikou a veškerým zázemím pro studenty školy, návštěvníky koncertů i umělce. Výsledkem je objekt s dvěma sály – koncertní síní Antonína Dvořáka, která je určena pro provozování komorní hudby, a přednáškovým sálem, který slouží též jako foyer a umělecká kavárna.

V sále je použita dřevěná dýha, sklo a plast, které potřebným způsobem odrážejí zvuk. Zajímavé jsou jak skleněné válce po stranách, které přenášejí zvuk a uvnitř rozptylují světlo led diod, tak i mohutný plastový kruhový objekt nad jevištěm s vypouklými kulovými výsečemi. Tento objekt je záměrně nakloněn tak, aby přenášel co nejvěrněji zvuk z jeviště do hlediště a na balkon.

Po obvodu budovy zůstaly prostory pro třídy a zkušebny, šatny pro umělce i publikum, prostor pro zvukové a nahrávací studio, takže budova zároveň slouží k celodenní výuce hudby na Konzervatoři.